Program dydaktyczny w przedszkolu Dwujęzyczni

3 września 2019

Celem, do którego dążymy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swojej wartości młodego człowieka. Naszym zadaniem, jako nauczycieli, jest wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego naturalnym potencjałem oraz możliwościami w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Nasz program dydaktyczny

Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

 • odwagę w myśleniu i w działaniu;
 • niezależność w myśleniu i w działaniu;
 • odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie;
 • szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia;
 • umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie;
 • umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, niekoniecznie w duchu rywalizacji;
 • kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań;
 • świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron;
 • przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości.

Realizujemy program, wykorzystując montessoriański materiał rozwojowy. Dzieci rozwijają się poprzez indywidualną, swobodną pracę oraz zajęcia w kręgu dla całej grupy. Bardzo istotna jest dla nas nauka uważnej pracy w ciszy oraz ćwiczenia koncentracji i skupienia na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

“Dwujęzyczne” dzieci nie uczą się na pamięć. Pokazujemy im, jak pozyskiwać wiedzę, żyjąc w epoce łatwo dostępnej informacji. Uczymy, jak wykorzystywać wiedzę dla własnych celów. Kształtujemy ludzi kreatywnych, myślących, zaradnych i samodzielnych.

Naszym priorytetem jest holistyczne edukowanie człowieka. Przygotowujemy dzieci do życia osadzonego w otaczającym ich środowisku, społeczeństwie i kulturze. Uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów, krytycyzmu, stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Wychowujemy dzieci na osoby świadome swojej wartości i pewne siebie, ale też osoby zdyscyplinowane, z poczuciem obowiązku.

Edukacja Montessori

Główne działy praktykowanej w przedszkolu “Dwujęzyczni” edukacji Montessori to:

 • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.
 • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury
 • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych
 • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem
 • edukacja kulturowa – geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość

Języki (nie) obce w przedszkolu „Dwujęzyczni”

W przedszkolu “Dwujęzyczni” przez cały dzień mówimy w 3 językach (angielskim, hiszpańskim i polskim). Dzięki temu światopogląd kulturalny naszych podopiecznych jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich język, kultura i zwyczaje. Sprawiamy, że inne języki nie są dla dzieci obce.

Nigdy nie zmuszamy dziecka, by samodzielnie podejmowało próby mówienia, kiedy jeszcze nie czuje się gotowe. Dzieci same decydują, kiedy zaczną mówić w drugim języku. W ten sposób eliminujemy stres, lęk oraz wstyd przed popełnieniem błędu.

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.