Dwujęzyczni – przedszkole Montessori w pigułce

2 września 2019

Montessoriańskie dzieci są samodzielne, otwarte na nowe doświadczenia, skoncentrowane na swoich zadaniach i wytrwałe. To dzieci, które wierzą we własne możliwości i chętnie pomagają innym. Przedszkole Montessori kształtuje je na osoby odnoszące się do innych z szacunkiem, ale też oczekujące szacunku wobec siebie. W przedszkolu “Dwujęzyczni” pracujemy z dziećmi zgodnie z filozofią Marii Montessori.

Przedszkole Montessori “Dwujęzyczni” – jak pracujemy

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o montessoriańskie materiały rozwojowe. Tę podstawę opracowała Maria Montessori. Według Montessori głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i kreatywności dzieci oraz stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Kierując się tymi zasadami, dajemy dzieciom pełną możliwość swobodnej pracy i uczestniczenia w zajęciach w kręgu przeznaczonych dla całej grupy. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Jak rozwijają się dzieci w naszym przedszkolu?

Jednym z kierunków rozwoju, na który stawiamy szczególny nacisk jest przyswajanie języków obcych. Dzieci uczą się ich w naturalny sposób, poprzez zabawę. Dzięki charakterystycznej dla kilkulatków zdolności przyswajania kilku języków naraz oraz dzięki przyjaznej atmosferze towarzyszącej edukacji w naszym przedszkolu, dzieci szybko oswajają się językami innymi, niż ojczysty i zaczynają się nimi posługiwać bez skrępowania towarzyszącego często osobom rozpoczynającym naukę języka na późniejszym etapie rozwoju.

Poza edukacją językową, staramy się dostrzec wszystkie inne talenty i predyspozycje dzieci oraz wykorzystać ich naturalną zdolność do uczenia się. Dbamy o to, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju – takie, które pozwolą im poszerzać swoje zainteresowania i zaspokajać potrzeby.

Główne działy edukacji Montessori to:

  • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.;
  • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury;
  • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych;
  • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem;
  • edukacja kulturowa – geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość.

Językowe przedszkole Montessori „Dwujęzyczni” na Jeżycach w Poznaniu

Nasze przedszkole Montessori zlokalizowane jest na poznańskich Jeżycach. Placówka mieści się w przestrzennym budynku, a jej wnętrza to niezwykle atrakcyjne, dopieszczone zarówno pod względem designu, jak i użyteczności pomieszczenia.

Dzieci przebywają w jasnych i przestronnych salach, co ma niezwykle pozytywny wpływ na ich nastrój. Pełno tu zgodnych z ideą Montessori pomocy dydaktycznych, a wyposażenie naszego przedszkola zostało dobrane tak, by jak najlepiej odpowiadało potrzebom naszych podopiecznych.

Od lat z uwagą i rozmysłem wspieramy rozwój dzieci będących częścią naszej przedszkolnej społeczności. Dzięki temu osiągamy sukcesy, które przyciągają do nas kolejnych rodziców i ich dzieci.

Dzieci chcą tu być.