Do poczytania

Rola mediów w zyciu dziecka

23 kwietnia 2020

Przedszkole Dwujęzyczni to nie tylko miejsce, w którym dziecko spędza większość swojego czasu. To również edukacja rodzica i stały rozwój w sferach wychowawczych, językowych. Psychologicznych. Wiemy, że świat w XXI wieku zdecydowanie poszedł do przodu. Żyjemy w czasach, w których informacje, wiadomości, media i portale społecznościowe wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Stanowią dla nas nie tylko odskocznię dnia codziennego, ale również są ogromnym źródłem informacji czy też pomocą w nauce lub pracy. W związku z tym, że to my dorośli

czytaj dalej

Przedszkolne pomoce dydaktyczne Montessori

14 września 2019

W naszym przedszkolu rozwój intelektualny i ruchowy dzieci jest stymulowany w dużej mierze przez pomoce dydaktyczne zaprojektowane zgodnie z koncepcją Montessori. W pracy z dziećmi wykorzystujemy również przedmioty użytku codziennego, z którymi dzieci często stykają się w swoim otoczeniu. Pomoce dydaktyczne w naszym przedszkolu W doborze materiałów oraz pomocy dydaktycznych kierujemy się ich wpływem na rozwój ruchowy i intelektualny. Wybieramy takie, które w naszej opinii wypełnią to zadanie najlepiej,

czytaj dalej

Pedagogika Montessori

6 września 2019

Pedagogika Montessori to metoda edukacji oparta na poszanowaniu indywidualnych kompetencji i umiejętności każdego dziecka. Jednym z jej głównych założeń jest umożliwianie dzieciom rozwoju w ich własnym tempie. Pedagogika Montessori to ufność w dojście tą drogą do pełnej samodzielności dziecka. W przedszkolu “Dwujęzyczni” bazujemy na tej koncepcji. Pedagogika Montessori to codzienność w naszym przedszkolu W naszym przedszkolu codziennie realizujemy i rozwijamy koncepcję Marii Montessorii. Staramy się dać dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego

czytaj dalej

Program dydaktyczny w przedszkolu Dwujęzyczni

3 września 2019

Celem, do którego dążymy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swojej wartości młodego człowieka. Naszym zadaniem, jako nauczycieli, jest wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego naturalnym potencjałem oraz możliwościami w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Nasz program dydaktyczny Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku: odwagę w myśleniu i w działaniu; niezależność w myśleniu i w działaniu; odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie;

czytaj dalej

Dwujęzyczni – przedszkole Montessori w pigułce

2 września 2019

Montessoriańskie dzieci są samodzielne, otwarte na nowe doświadczenia, skoncentrowane na swoich zadaniach i wytrwałe. To dzieci, które wierzą we własne możliwości i chętnie pomagają innym. Przedszkole Montessori kształtuje je na osoby odnoszące się do innych z szacunkiem, ale też oczekujące szacunku wobec siebie. W przedszkolu “Dwujęzyczni” pracujemy z dziećmi zgodnie z filozofią Marii Montessori. Przedszkole Montessori “Dwujęzyczni” – jak pracujemy W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o montessoriańskie materiały rozwojowe. Tę podstawę

czytaj dalej