Montessori

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.” Dr Maria Montessori

Myśl pedagogiczna Montessori zrewolucjonizowała wychowanie i edukację dzieci. Montessori poświęciła całe swoje życie zgłębianiu istoty dziecka, jego możliwości i potrzeb. Jej badania dotyczyły dzieci z różnych kultur, wyznań, ras i statusu społecznego. Każda jej metoda wychowawcza miała charakter naukowy potwierdzony efektami wszechstronnego rozwoju jej wychowanków.

Maria Montessori stworzyła podwaliny pod nowe pojęcie procesu edukacji opartej na samodzielności, wolności, umiejętności myślenia poza schematem, wiary we własne siły i możliwości, skupieniu się na odkrywaniu swoich potrzeb, ufności do świata, empatii i inicjatywie społecznej.

W tej szczególnej pracy z dzieckiem istotne jest stworzenie przygotowanego otoczenia, które zapewnia odpowiednie materiały, swobodną i spokojną pracę wykonywaną wg wyznaczonych zasad.

Jednymi z wyróżniających się zajęć jest tzw. lekcja ciszy. To czas, w którym dzieci mają możliwość zajrzeć w głąb siebie. Uruchamiając wszystkie zmysły, otwierają się na wyjątkowe poznawanie siebie i świata. Wychowawcy korzystają z palety ćwiczeń przygotowanych według tej metodologii, budując atmosferę skupienia i koncentracji, ruchem i gestem prowadzą dzieci w tym procesie. Spokojnym głosem artykułują proste i czytelne komunikaty. W efekcie dzieci zaczynają widzieć i doświadczać, że oprócz języka istnieje wiele innych możliwości komunikacyjnych i poznawczych. Zaczynają również nabywać cenną umiejętność refleksji i bycia w skupieniu ze sobą.