Języki

Największa chłonność językowa przypada na najmłodsze lata życia człowieka. Wykorzystanie tych możliwości w czasie, w którym zdolności poznawcze mózgu pozwalają na poznanie więcej niż jednego języka, gwarantuje najlepsze efekty językowe w życiu dorosłym.

Każdy dzień to naprzemienne, naturalne używanie języka polskiego, angielskiego i hiszpańskiego w kontakcie z dziećmi. Dzięki temu nauka przebiega w sposób nieprzymuszony i przypomina tak swobodne obcowanie z językami obcymi, jak z językiem ojczystym. Dążymy do tego, aby dzieci rozmawiały w każdym języku bez niepotrzebnych barier, tak by czuły, że inne języki nie są dla nich obce.

Nauka przebiega bezstresowo, bez wytwarzania presji, która zgodnie z pedagogiką Montessori powinna być eliminowana, tak by dziecka nie zniechęcić do mówienia. Decyzję o tym, kiedy zacznie mówić, pozostawiamy dziecku, tym samym ograniczając do minimum jego wstyd i lęk przed popełnieniem błędu.

Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji co dodatkowo otwiera dzieci na naturalne przyswajanie języka. Nauka przypomina „zabawę w mówienie”, którą dzieci uwielbiają i na którą czekają.