...w trosce o przyszłość Twojego dziecka

OFERTA

 

Program przedszkola skonstruowany jest tak, aby dostarczał dziecku wszelkich bodźców potrzebnych do jego prawidłowego, a nawet ponadprzeciętnego rozwoju. W trosce o jego przyszłość koncentrujemy się na wszechstronnej edukacji dziecka. Priorytetem jest dla nas jego sprawność fizyczna, umysłowa, językowa,  sensoryczna, a także rozwój umiejętności życia praktycznego i zdolności artystycznych.

 

Montessori

 

Przedszkole prowadzone jest zgodnie z metodyką Marii Montessori. Nasi nauczyciele posiadają certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego. Minimum 4 godziny dziennie pracujemy z materiałem Montessori.

 

Angielski cały dzień

 

W Naszym przedszkolu komunikujemy się cały dzień w języku angielskim. Jest to najbardziej naturalna i najszybsza metoda uczenia się, dzięki której dzieci poznają język angielski jako codzienny.

 

Hiszpański każdego dnia

 

Dodatkowo dzieci mają również codzienne zajęcia z języka hiszpańskiego. Specjalnie opracowany przez Centrum edukacyjne Dwujęzyczni program tych zajęć sprawia, że nauka staje się przyjemnością, a co więcej, rozbudza w dzieciach zainteresowanie językiem hiszpańskim.

 

Szeroka gama zajęć dodatkowych

 

Dzieci mają ogromne pokłady energii, a naszym obowiązkiem jest stworzenie im możliwości wykorzystania jej w pożyteczny i bezpieczny sposób.

 

Zapewniamy dziecku możliwość uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych i tematycznych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie i w pracy z dziećmi. Każde dziecko może odnaleźć się w sporcie czy innych aktywnościach i mieć przy tym mnóstwo zabawy!

 

Prowadzone w Naszym przedszkolu zajęcia to:

 

Capoeira – brazylijska sztuka walki i tańca, która jest wspaniałym sposobem na rozwinięcie u dziecka poczucia rytmu, ogólnej sprawności fizycznej i zdolności interakcji z rówieśnikami. Trening Capoeira to świetna zabawa, która wyróżnia się dynamizmem i płynnością ruchu. Pod okiem instruktora dzieci uczą się technik samoobrony, zachowania odpowiedniej postawy, samodyscypliny oraz szacunku. Umiejętności nabyte w dzieciństwie dają dobry start do późniejszych treningów z dorosłymi.

 

Zooterapia - metoda wspomagająca rozwój i edukację dzieci. Zooterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem zwierząt. Jej celem jest nawiązanie ze zwierzętami pozytywnej relacji, a także nabywanie przez dzieci wiedzy na temat ich życia i potrzeb. Ciepło zwierzęcia, wrażenia płynące z dotyku, kontakt fizyczny z inną istotą, pomagają się dziecku otworzyć, poczuć bliskość i zbudować więź. Doświadczenie to pozwala z większą łatwością budować relacje z otoczeniem w codziennym życiu. Zwierzęta przekazują dzieciom wiele korzyści emocjonalnych, poznawczych, społecznych i zdrowotnych.

 

Zooterapia pomaga: budować więzi emocjonalne u dzieci z utrudnionym kontaktem, rozwijać funkcje poznawcze, stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, rozwijać mowę, przełamywać lęk, budować pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, podnosić poczucie odpowiedzialności. Jest również doskonałym sposobem na motywowanie do podejmowania działań, aktywności i samodzielności oraz uczy właściwych postaw w stosunku do zwierząt.

 

Warsztaty kulinarne – seria warsztatów, w trakcie których poznajemy wachlarz smaków i zapachów. Dzieci nie tylko świetnie bawią się gotując, ale też uczą się co jest zdrowe i dlaczego jest potrzebne naszemu organizmowi. Warsztaty prowadzone są przez kreatywnych specjalistów umiejących rozbudzić bądź podsycić w naszych pociechach pasję gotowania.

 

Warsztaty małego naukowca – zajęcia naukowo-doświadczalne, które umożliwiają młodym naukowcom bezpośredni kontakt z nauką poprzez uczestnictwo w doświadczeniach. Dzięki niezwykłemu podejściu do maluchów i entuzjazmowi osoby prowadzącej zajęcia – z wykształcenia chemika, dzieci w bardzo atrakcyjny i bezpieczny sposób zdobywają wiedzę z biologii, chemii i fizyki.

 

Gimnastyka korekcyjna – zajęcia odbywają się w grupach mieszanych pod względem występującej wady. W każdej grupie dziecko dąży do uzyskania prawidłowej postawy ciała oraz korygowania własnej sylwetki w różnych pozycjach. Ze względu na trudność wykonywanych ćwiczeń w gimnastyce korekcyjnej zajęcia są urozmaicone poprzez wprowadzenie dużej ilości zabaw dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wyrabiają świadomość potrzeby utrzymania prawidłowej postawy ciała w trakcie ćwiczeń i wszelkich codziennych czynności.

 

Taniec – ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej. Zajęcia pozwalają poznać motywy taneczne – perełki polskiej kultury ludowej, a także polubić elementy tańców innych narodów – na przykład Hiszpanii czy Argentyny. Dzieci uczą się nie tylko tańców narodowych, ale również tych integracyjnych i dyskotekowych. Taniec jest bowiem nie tylko uniwersalnym językiem komunikacji między ludźmi, ale także nośnikiem wartości piękna. Jest różnorodną formą rozrywki: ciekawej, niebanalnej i rozwijającej.  Tańce dają dzieciom dużo radości i pomagają tworzyć atmosferę w grupie. Dzięki swej prostocie i powtórzeniom poszczególnych elementów tańca zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne. Pozwalają pokonać samego siebie, pozbyć się obaw ( nie umiem, będą się ze mnie śmiać), dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie.

 

Rytmika – to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

 

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Zajęcia sprawiają, że Nasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

 

Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

 

Warsztaty plastyczne – zajęcia te dla niektórych dzieci mogą być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinny być znakomitą zabawą. Dziecko podczas warsztatów poznaje kolory (najpierw podstawowe a na dalszym etapie pochodne), nazywa je. Uwzględniając przedział wiekowy – dziecko polepsza swą sprawność motoryczną w zakresie motoryki małej, poznaje narzędzia oraz techniki plastyczne. A co najważniejsze - dzięki pracy plastycznej dziecko może wyrazić siebie, swoje emocje i uczucia.

 

Profilaktyka logopedyczna – Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

 

Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

 

Na początku roku szkolnego w naszym przedszkolu logopeda przeprowadza wśród dzieci 4, 5 i 6-letnich przesiewowe testy logopedyczne, które pozwalają ocenić poziom rozwoju mowy.

 

W przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z dziećmi, które mają różne wady wymowy oraz ćwiczenia grupowe, w których biorą udział wszystkie dzieci. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywają się w formie zabawowej. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.

 

Zdrowa żywność i otoczenie

 

W przedszkolu Dwujęzyczni:

 

  • kształtujemy w dzieciach odpowiednie nawyki żywieniowe – oferowane posiłki przygotowywane są z produktów z pełnego ziarna, zawierają dużo warzyw i owoców, a dodatkowo przez cały dzień dzieci mają dostęp do źródlanej wody oraz koszyka warzywno-owocowego.

 

  • uczymy się ekologii podczas całego dnia.

 

  • pomoce naukowe skonstruowane są z drewna, metalu lub naturalnych tkanin.

 

  • wyposażenie przedszkola skonstruowane jest z materiałów pochodzenia naturalnego

 

  • organizujemy zajęcia oraz spotkania z gośćmi, którzy w interesujący, przystępny, a jednocześnie profesjonalny sposób przybliżają dzieciom ciekawe zagadnienia, mające bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.

 

  • Wspólnie z dziećmi uprawiamy warzywa i zioła.

 

  • Sortujemy śmieci, pokazujemy recykling i szacunek do przyrody.

 

  • Wspólnie opiekujemy się Naszymi zwierzakami.

 

Komunikacja z rodzicami

 

W Montessori jedną z kluczowych kwestii jest współpraca przedszkola z domem. Nasi rodzice mają stały kontakt z nauczycielami i dyrekcją. Regularnie dostarczane są im plany zajęć, opisy czy zdjęcia. Dzięki takiemu procesowi rodzice zawsze są na bieżąco z życiem przedszkola.

 

 

projekt: Czarno na białym Pracownia Kreatywna