...w trosce o przyszłość Twojego dziecka

Metoda

 

Metoda nauczania języka hiszpańskiego Juego y aprendo oparta jest na badaniach naukowych, które jednogłośnie stwierdzają, iż dzieciństwo to nie tylko najlepszy czas, by się bawić, ale także, aby poprzez zabawę rozwijać się. Metoda wykorzystuje więc tę formę jako sposób dotarcia do dzieci, zaciekawienia ich i osiągnięcia odpowiednich efektów nauczania.

 

Specjalnie opracowany program sprawia, że nauka staje się przyjemnością, a co więcej, rozbudza w dzieciach zainteresowanie językiem hiszpańskim.

 

Dzieci mają świetny słuch językowy, a za sprawą ich naturalnej zdolności do rozpoznawania, powtarzania i przyswajania słyszanych z otoczenia dźwięków, uczą się języka szybciej oraz dokładniej. Metoda Juego y aprendo wykorzystuje te naturalne zdolności dziecka z pominięciem tradycyjnych, żmudnych sposobów uczenia. Dzieci uczestniczą w cotygodniowym spotkaniu z lektorem, mówiącym wyłącznie po hiszpańsku. Uczą się poprzez zabawę, co sprawia, że kontakt z językiem obcym jest przyjemnością. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i efektywnej nauce. Proponowany przez nas system łączy i rozwija różne sposoby nauczania, a przede wszystkim metody aktywne oraz różnorodne strategie wdrażania uczniów do pracy grupowej i indywidualnej w ramach wykonywanych zadań, dzięki czemu pozwala osiągnąć najlepsze efekty nauczania.

 

Prawie wszystkie kursy dla dzieci używają tej samej techniki wprowadzania nowych słów: poprzez nazywanie rzeczy i przedmiotów. Jednak same rzeczowniki nie pomagają dziecku w budowaniu struktury nowego języka. Potrzebuje również czasowników. Metoda Juego y aprendo staje więc na przeciw tym oczekiwaniom i pozwala na komplesowe przyswajanie języka, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb językowych, tak, aby uczyć czasowników oraz rozmaitych struktur zupełnie mimochodem, podczas świetnej zabawy. Każde słówko jest zobrazowane, wykorzystywane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych, które są integralną częścią programu. Metoda Juego y aprendo zapewnia uczniom możliwość skutecznego komunikowania się poprzez pracę z materiałem autentycznym, a stosowanie między innymi gier językowych, które są jednocześnie doskonałym sposobem wyrażania uczuć i emocji, pozwala stworzyć warunki zbliżone do naturalnej komunikacji.

 

W takim wspólnym działaniu dzieci mogą zaznajomić się z nowymi słowami i strukturami w sposób naturalny, nie zauważając nawet, że uczestniczą w specjalnie opracowanym procesie nauczania. Podobnie jak w przypadku języka ojczystego, dziecko od samego początku poznaje więc nieświadomie również gramatykę. Poprawne wykorzystywanie zasad gramatycznych bez świadomości korzystania z nich jest charakterystyczne dla rodzimych użytkowników każdego języka. Najpierw mówimy w języku, a w odpowiednim czasie poznajemy reguły gramatyczne. W zależności od grupy wiekowej i świadomości językowej, uczniowie Centrum edukacyjnego Dwujęzyczni poznają reguły gramatyczne wcześniej bądź też później - chociaż cały czas podświadomie je stosują. Pisanie jest również istotnym elementem języka, stąd też moment jego wprowadzenia zależy od wieku ucznia oraz jego umiejętności pisania w języku polskim.

 

Bardzo ważnym uzupełnieniem kursu jest także codzienne słuchanie specjalnie przygotowanych płyt CD dopasowanych pod względem leksykalnym, gramatycznym i merytorycznym do wieku ucznia. Nagrania na płytach obejmują struktury gramatyczne (dialogi), piosenki i słownictwo poznane na zajęciach. Pozwala to na stworzenie dziecku odpowiedniego otoczenia językowego w domu, czyli w jego naturalnych warunkach. Dziecko słucha płyty przy okazji wykonywania innych czynności, w tle, na przykład podczas zabawy, jazdy samochodem czy kąpieli. Dzięki temu może ono mimowolnie przyswajać jej zawartość, ponieważ dzieci mają bardzo podzielną uwagę i potrafią automatycznie niejako rejestrować wszystko, co się wokół nich dzieje. Taki kompleksowy proces zapewnia dziecku stały kontakt z językiem, a także rozumienie i odbieranie tego co słyszy jako coś zupełnie naturalnego.

 

 

 

 

 Niños

 Grandes

 Amigos

 Adultos

 Examen

 Individual

projekt: Czarno na białym Pracownia Kreatywna