...w trosce o przyszłość Twojego dziecka

FAQ

 

1. Czy warto uczyć dzieci języków obcych?

 

Tak. Warto. Badania dowiodły, że mózg człowieka osiąga pełny rozwój przed siódmym rokiem życia. W pierwszych sześciu latach przyswajamy mnóstwo informacji, które następnie przechowujemy w pamięci. Im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Z wiekiem coraz trudniej o dobry akcent, poprawność gramatyczną oraz swobodę posługiwania się językiem właściwą jego rodzimym użytkownikom.

 

2. Czy dziecku nie będą myliły się wszystkie języki?

 

Na początku dziecko może pozornie mylić języki – czyli np. wstawiać angielskie czy hiszpańskie słówka zamiast polskich. Wynika to z tego, że niektóre obcojęzyczne słowa są dla dziecka łątwiejsze do wymówienia. Z czasem to zjawisko zanika. Co więcej, zzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego.

 

3. Ile godzin podczas pobytu dziecka w przedszkolu ma ono kontakt z językiem obcym?

 

Każdego dnia dziecko ma kontakt z językiem angielskim ok. 5 h, natomiast z językiem hiszpańskim 1h, co w ciągu tygodnia daje aż 25h języka angielskiego i 5h języka hiszpańskiego!

 

4. Dlaczego w przedszkolu są grupy mieszane wiekowo?

 

Łączenie w jednej grupie dzieci w różnym wieku sprzyja samodzielności. Dziecko młodsze inspirowane jest do podejmowania zadań edukacyjnych poprzez działań starszy kolegów. Nauczyciel jest w stanie dostrzec wrażliwe cykle rozwojowe dziecka. Stwarza mniej sytuacji do porównań, które w żaden sposób nie służą rozwojowi dziecka. Dziecko nie porównywane z innymi ma większe możliwości wyzwolenia swoich potencjalnych możliwości, charakteryzuje się adekwatną samooceną i wysokim poczuciem własnej wartości. Pomaga to mu w podejmowaniu coraz trudniejszych zadań bez obawy, że mu się nie uda, bo porażka nie rujnuje jego osobowości, a jedynie mobilizuje do działania. Ponadto, takie rozwiązanie przyspiesza rozwój intelektualny u dzieci niezależnie od wieku. U każdego dziecka pojawiają się wrażliwe cykle, które w odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu mają szansę rozwoju wielu umiejętności.

Sprzyja to również samodzielnemu rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się między dziećmi oraz wyzwala empatię i zrozumienie potrzeb innych.

 

5. Na czym polega pedagogika Marii Montessori?

 

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą. Optymalny rozwój osiąga poprzez aktywne działanie w warunkach odpowiedniej wolności i poprzez ‘wolny wybór’. Samodzielność nie oznacza samowoli i braku wsparcia lub nadzoru. Nauczyciel inspiruje, proponuje i pomaga, ale nigdy nie decyduje za dziecko. Podąża za nim pozostając w cieniu. Uważnie obserwuje aby wiedzieć kiedy i w jakim zakresie jest potrzebny.

 

6. Przedszkole bez zabawek?

 

Niezupełnie. W naszym przedszkolu dzieci mają mnóstwo przedmiotów służących do zabawy, niekoniecznie jednak są to zabawki. Oferujemy dzieciom wiele kreatywnych zajęć: tworzenie czegoś z niczego, więcej wspólnych zabaw, rozwój wyobraźni. Z pustych butelek, nici, włóczek, kartonów uczymy własnoręcznie tworzyć nie tylko zabawki, ale także scenerie do pełnych wyobraźni zabaw.

 

 

projekt: Czarno na białym Pracownia Kreatywna