...w trosce o przyszłość Twojego dziecka

 Niños

 Grandes

 Amigos

 Adultos

 Examen

 Individual

Examen - kursy egzaminacyjne

 

Kursy dedykowane specjalnie dla osób przygotowujących się do przystąpienia do oficjalnych egzaminów D.E.L.E. w celu uzyskania dyplomów potwierdzających biegłość językową na poszczególnych poziomach. Nasze doświadczenie i profesjonalny dobór materiałów dydaktycznych znacząco ułatwiają osiągnięcie sukcesu!

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla osób o podstawowej znajomości języka hiszpańskiego, chcących uzyskać certyfikat DELE A1.

 

Co to jest certyfikat DELE A1?

 

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki. Certyfikat DELE A1 potwierdza, że uczeń jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb albo bardzo powszednich tematów.

 

Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE A1 jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 

 • Angielski: YLE English Test

 

 • Francuski: Diplôme d'Etudes en Langue Française DELF A1 (CIEP)

 

 • Niemiecki: Start Deutsch 1

 

Jaka jest przydatność dyplomu DELE A1?

 

Dyplom DELE A1 jest jedynym oficjalnym dokumentem, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomie A1. Uznawany jest w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

W Polsce posiadanie dyplomu DELE zostało ujęte jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50 z 2009 r. poz. 400; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

 

Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii i Polski  >>

 

Czego nauczę się na kursie?

 

Kurs powstał w oparciu o zagadnienia gramatyczne i leksykalne wymagane na egzaminie DELE A1. Praca na zajęciach opiera się na materiałach stworzonych specjalnie dla potrzeb kursu. Lektor w urozmaicony i ciekawy sposób wprowadza poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych i ćwiczy z kursantami techniki ich rozwiązywania.

 

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników kursu lektor zapoznaje ich z:

 

 • Formą egzaminu DELE A1

 

 • Wymaganiami egzaminacyjnymi

 

 • Tematyką egzaminu

 

 • Typowymi zadaniami egzaminacyjnymi

 

 • Formą oraz kryteriami oceniania zdającego

 

 • Technikami zdawania egzaminu

 

Co więcej, Centrum edukacyjne Dwujęzyczni  przeprowadza co roku bezpłatny próbny egzamin DELE A1, dzięki któremu kursantom łatwiej jest przyzwyczaić się do formy egzaminu.

 

Jaka jest wielkość grup?

 

Kursy odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Możliwe są również zajęcia egzaminacyjne w trybie indywidualnym.

 

Zapisz się już dziś.

 

 

lub

 

Wyślij formularz kontaktowy

 

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla osób o podstawowej znajomości języka hiszpańskiego, chcących uzyskać certyfikat DELE A2.

 

Co to jest certyfikat DELE A2?

 

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. DELE A2 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki. Certyfikat DELE A2 potwierdza, że uczeń jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, i tak dalej).

 

Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE A2 jest odpowiednikiem następujacych dyplomów miedzynarodowych:

 

 • Angielski: KET Key English Test

 

 • Francuski: Diplôme d'Etudes en Langue Française DELF A2 (CIEP)

 

 • Niemiecki: GBS DaF (Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache)

 

Jaka jest przydatność dyplomu DELE A2?

 

Dyplom DELE A2 jest jedynym oficjalnym dokumentem, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomie A2. Uznawany jest w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

W Polsce posiadanie dyplomu DELE zostało ujęte jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50 z 2009 r. poz. 400; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

 

Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii i Polski  >>

 

Czego nauczę się na kursie?

 

Kurs powstał w oparciu o zagadnienia gramatyczne i leksykalne wymagane na egzaminie DELE A2. Praca na zajęciach opiera się na materiałach stworzonych specjalnie dla potrzeb kursu. Lektor w urozmaicony i ciekawy sposób wprowadza poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych i ćwiczy z kursantami techniki ich rozwiązywania.

 

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników kursu lektor zapoznaje ich z:

 

 • Formą egzaminu DELE A2

 

 • Wymaganiami egzaminacyjnymi

 

 • Tematyką egzaminu

 

 • Typowymi zadaniami egzaminacyjnymi

 

 • Formą oraz kryteriami oceniania zdającego

 

 • Technikami zdawania egzaminu

 

Co więcej, Centrum edukacyjne Dwujęzyczni  przeprowadza co roku bezpłatny próbny egzamin DELE A2, dzięki któremu kursantom łatwiej jest przyzwyczaić się do formy egzaminu.

 

Jaka jest wielkość grup?

 

Kursy odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Możliwe są również zajęcia egzaminacyjne w trybie indywidualnym.

 

Zapisz się już dziś. Wybierz dogodną dla Ciebie lokalizację:

 

 • Poznań-Piątkowo: ul. Sarmacka 31

 

 • Poznań-Jeżyce: ul. J. H. Dąbrowskiego 25a

 

 • Poznań-Strzeszyn Grecki: ul. Hezjoda 15

 

lub

 

Wyślij formularz kontaktowy

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla osób o średnio zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego, chcących uzyskać certyfikat DELE B1.

 

Co to jest certyfikat DELE B1?

 

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. DELE B1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swoje kwalifikacji językowe. Certyfikat DELE B1 potwierdza, że uczeń jest w stanie:

 

 • Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.

 

 • Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.

 

 • Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.

 

 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

 • Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE B1 jest odpowiednikiem następujących dyplomów miedzynarodowych:

 

 • Angielski: Preliminary Englist Test (PET)

 

 • Francuski: Certificat d'Études de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)

 

 • Niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

 

Jaka jest przydatność dyplomu DELE B1?

 

Dyplom DELE B1 jest jedynym oficjalnym dokumentem, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomie B1. Uznawany jest w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

W Polsce posiadanie dyplomu DELE zostało ujęte jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50 z 2009 r. poz. 400; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

 

Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii i Polski  >>

 

Czego nauczę się na kursie?

 

Kurs powstał w oparciu o zagadnienia gramatyczne i leksykalne wymagane na egzaminie DELE B1. Praca na zajęciach opiera się na materiałach stworzonych specjalnie dla potrzeb kursu. Lektor w urozmaicony i ciekawy sposób wprowadza poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych i ćwiczy z kursantami techniki ich rozwiązywania.

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników kursu lektor zapoznaje ich z:

 

 • Formą egzaminu DELE B1

 

 • Wymaganiami egzaminacyjnymi

 

 • Tematyką egzaminu

 

 • Typowymi zadaniami egzaminacyjnymi

 

 • Formą oraz kryteriami oceniania zdającego

 

 • Technikami zdawania egzaminu

 

Co więcej, Centrum edukacyjne Dwujęzyczni  przeprowadza co roku bezpłatny próbny egzamin DELE B1, dzięki któremu kursantom łatwiej jest przyzwyczaić się do formy egzaminu.

 

Jaka jest wielkość grup?

 

Kursy odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Możliwe są również zajęcia egzaminacyjne w trybie indywidualnym.

 

Zapisz się już dziś. Wybierz dogodną dla Ciebie lokalizację:

 

 • Poznań-Piątkowo: ul. Sarmacka 31

 

 • Poznań-Jeżyce: ul. J. H. Dąbrowskiego 25a

 

 • Poznań-Strzeszyn Grecki: ul. Hezjoda 15

 

lub

 

Wyślij formularz kontaktowy

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla osób o zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego, chcących uzyskać certyfikat DELE B2.

 

Co to jest certyfikat DELE B2?

 

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. DELE B2 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swoje kwalifikacji językowe. Certyfikat DELE B2 potwierdza, że uczeń jest w stanie:

 

 • Kontaktować się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, tak, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron.

 

 • Redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw możliwym opcjom.

 

 • Rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny.

 

 • Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE B2 jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 

 • Angielski: First Certificate in English (FCE)

 

 • Francuski: Diplôme de Langue Française (DELF B2)

 

 • Niemiecki: Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

 

Jaka jest przydatność dyplomu DELE B2?

 

Dyplom DELE B2 jest jedynym oficjalnym dokumentem, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomie B2. Uznawany jest w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

W Polsce posiadanie dyplomu DELE zostało ujęte jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50 z 2009 r. poz. 400; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

 

Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii i Polski  >>

 

Czego nauczę się na kursie?

 

Kurs powstał w oparciu o zagadnienia gramatyczne i leksykalne wymagane na egzaminie DELE B2. Praca na zajęciach opiera się na materiałach stworzonych specjalnie dla potrzeb kursu. Lektor w urozmaicony i ciekawy sposób wprowadza poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych i ćwiczy z kursantami techniki ich rozwiązywania.

 

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników kursu lektor zapoznaje ich z:

 

 • Formą egzaminu DELE B2

 

 • Wymaganiami egzaminacyjnymi

 

 • Tematyką egzaminu

 

 • Typowymi zadaniami egzaminacyjnymi

 

 • Formą oraz kryteriami oceniania zdającego

 

 • Technikami zdawania egzaminu

 

Co więcej, Centrum edukacyjne Dwujęzyczni  przeprowadza co roku bezpłatny próbny egzamin DELE B2, dzięki któremu kursantom łatwiej jest przyzwyczaić się do formy egzaminu.

 

Jaka jest wielkość grup?

 

Kursy odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Możliwe są również zajęcia egzaminacyjne w trybie indywidualnym.

 

Zapisz się już dziś. Wybierz dogodną dla Ciebie lokalizację:

 

 • Poznań-Piątkowo: ul. Sarmacka 31

 

 • Poznań-Jeżyce: ul. J. H. Dąbrowskiego 25a

 

 • Poznań-Strzeszyn Grecki: ul. Hezjoda 15

 

lub

 

Wyślij formularz kontaktowy

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla osób o zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego, chcących uzyskać certyfikat DELE C1.

 

Co to jest certyfikat DELE C1?

 

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. DELE C1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swoje kwalifikacji językowe. Certyfikat DELE C1 potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

 

 • Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.

 

 • Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.

 

 • Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.

 

 • Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

 

Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE C1 jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 

 • Angielski: Certificate in Advanced English (CAE)

 

 • Francuski: Diplôme de Langue Française (DELF C1)

 

 • Niemiecki: (Zentrale Mittelstufenprüfung)(ZMP)

 

Jaka jest przydatność dyplomu DELE C1?

 

Dyplom DELE C1 jest jedynym oficjalnym dokumentem, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomie C1. Uznawany jest w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

W Polsce posiadanie dyplomu DELE zostało ujęte jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50 z 2009 r. poz. 400; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

 

Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii i Polski  >>

 

Czego nauczę się na kursie?

 

Kurs powstał w oparciu o zagadnienia gramatyczne i leksykalne wymagane na egzaminie DELE C1. Praca na zajęciach opiera się na materiałach stworzonych specjalnie dla potrzeb kursu. Lektor w urozmaicony i ciekawy sposób wprowadza poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych i ćwiczy z kursantami techniki ich rozwiązywania.

 

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników kursu lektor zapoznaje ich z:

 

 • Formą egzaminu DELE C1

 

 • Wymaganiami egzaminacyjnymi

 

 • Tematyką egzaminu

 

 • Typowymi zadaniami egzaminacyjnymi

 

 • Formą oraz kryteriami oceniania zdającego

 

 • Technikami zdawania egzaminu

 

Co więcej, Centrum edukacyjne Dwujęzyczni  przeprowadza co roku bezpłatny próbny egzamin DELE C1, dzięki któremu kursantom łatwiej jest przyzwyczaić się do formy egzaminu.

 

Jaka jest wielkość grup?

 

Kursy odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Możliwe są również zajęcia egzaminacyjne w trybie indywidualnym.

 

 

Zapisz się już dziś. Wybierz dogodną dla Ciebie lokalizację:

 

 • Poznań-Piątkowo: ul. Sarmacka 31

 

 • Poznań-Jeżyce: ul. J. H. Dąbrowskiego 25a

 

 • Poznań-Strzeszyn Grecki: ul. Hezjoda 15

 

lub

 

Wyślij formularz kontaktowy

 

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla osób o biegłej znajomości języka hiszpańskiego, chcących uzyskać certyfikat DELE C2.

 

Co to jest certyfikat DELE C2?

 

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. DELE C2 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swoje kwalifikacji językowe. Certyfikat DELE C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

 

Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii.

 

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE C2 jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 

 • Angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

 • Francuski: Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes (DS) (DELF C2)

 

 • Niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

 

Jaka jest przydatność dyplomu DELE C2?

 

Dyplom DELE C2 jest jedynym oficjalnym dokumentem, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomie C2. Uznawany jest w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne.

 

W Polsce posiadanie dyplomu DELE zostało ujęte jako wystarczające potwierdzenie znajomości języka
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. nr 50 z 2009 r. poz. 400; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

 

Dyplomy DELE mają następującą wartość na terenie Hiszpanii i Polski  >>

 

Czego nauczę się na kursie?

 

Kurs powstał w oparciu o zagadnienia gramatyczne i leksykalne wymagane na egzaminie DELE C2. Praca na zajęciach opiera się na materiałach stworzonych specjalnie dla potrzeb kursu. Lektor w urozmaicony i ciekawy sposób wprowadza poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych i ćwiczy z kursantami techniki ich rozwiązywania.

 

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników kursu lektor zapoznaje ich z:

 

 • Formą egzaminu DELE C2

 

 • Wymaganiami egzaminacyjnymi

 

 • Tematyką egzaminu

 

 • Typowymi zadaniami egzaminacyjnymi

 

 • Formą oraz kryteriami oceniania zdającego

 

 • Technikami zdawania egzaminu

 

Co więcej, Centrum edukacyjne Dwujęzyczni  przeprowadza co roku bezpłatny próbny egzamin DELE C2, dzięki któremu kursantom łatwiej jest przyzwyczaić się do formy egzaminu.

 

Jaka jest wielkość grup?

 

Kursy odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Możliwe są również zajęcia egzaminacyjne w trybie indywidualnym.

 

 

Zapisz się już dziś. Wybierz dogodną dla Ciebie lokalizację:

 

 • Poznań-Piątkowo: ul. Sarmacka 31

 

 • Poznań-Jeżyce: ul. J. H. Dąbrowskiego 25a

 

 • Poznań-Strzeszyn Grecki: ul. Hezjoda 15

 

lub

 

Wyślij formularz kontaktowy

projekt: Czarno na białym Pracownia Kreatywna